Ta bort farliga ämnen i gammal isolering med torrsugning 

Att ta bort gammal isolering kan låta enkelt, men det är ofta mycket mer krävande än man tror. Med lång erfarenhet och professionell utrustning går det betydligt snabbare och blir bättre utfört.

Gammal isolering kan orsaka hälsoproblem – ta bort den för en bättre miljö

Det är mer säkert att anlita proffs när det gäller farlig gammal isolering eftersom gammal isolering kan innehålla hälsofarliga ämnen som frigörs vid borttagandet och som har negativ inverkan både på den som utför arbetet och på hela husmiljön. Det kan till och med handla om cancerframkallande asbest, som kräver ett speciellt angreppssätt vid saneringen.

Anlita oss för att avlägsna den gamla isoleringen och ta bort kutterspån på säkrast möjliga sätt. Vi har rätt skyddsutrustning och en beprövad metod. Den gamla isoleringen kapslas in och förs ut i slangar på fasadens utsida. Snabbt, effektivt och med högsta säkerhet med torrsugning i Stockholm!

AVLÄGSNING AV GAMMAL ISOLERING, VANLIGA ANLEDNINGAR

  • Gammal isolering har dålig prestanda, vilket ger bristfällig ventilation och höga energikostnader
  • Fukt och mögel i isoleringen
  • Föroreningar
  • Skadedjur
  • Asbest eller andra farliga ämnen ingår i isoleringen

VI UTFÖR TORRSUGNINGSUPPDRAG I HELA MÄLARDALEN

Torrsugens huvudkontor finns i Stockholm. Vi utför torrsugning i Stockholm men även i hela Mälardalen, Uppland och Sörmland. Samtliga medarbetare är omsorgsfullt utbildade för att utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

NÅGRA BILDER FRÅN ETT UPPDRAG MED TORRSUGNING

Sugbilar och andra metoder har sina begränsningar. Därför utvecklade vi en ny lösning, Torrsugen. Med Torrsugen samlas och torrsugs materialet snabbt och effektivt i stora svarta säckar. Materialet körs till deponering eller sparas i säckarna om det ska användas igen.

KONTAKTA OSS

Torrsugen

(en del av: Effektiv Isolering i Sverige AB)

Lyftkransvägen 13b
142 50 SKOGÅS
(visa karta)

Begär offert